بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی

زیبایی و تناسب اندام

بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی

براى بزرگ کردن سینه دختران نسخه‏ هاى زیر موثرند:
۱- براى بزرگ کردن سینه تخم جعفرى، تخم شلغم، تخم کتان، گل گاوزبان، تخم شوید، سیاه دانه، تخم کاسنى، تخم کرفس‏ داروها را باهم مخلوط و هر روز مانند چاى دم کرده میل کنند، یا آنها را کوبیده و مانند قاووت با شکر مخلوط کرده هر روز یک قاشق مرباخورى تا غذاخورى آن را میل کنند.

سینه


۲- براى بزرگ کردن سینه سلیخه یا دارچین و فلفل قرمز و رازیانه را نرم کوبیده و در کره گاو حل کرده ضماد نمایند. روی سینه ها روزی چند ساعت ضماد کنید.

۳- با پیه مرغ یا گاو یا گاومیش هر شب سینه‏ ها را مالش دهند. مالش با روغن موم نیز مفید است.

۴- با روغن زالو سینه ها را هرشب به مدت چند دقیقه ماساژ دهید.

 

بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی
براى بزرگ کردن سینه دختران نسخه‏ هاى زیر موثرند: ۱- براى بزرگ کردن سینه تخم جعفرى، تخم شلغم، تخم کتان، گل گاوزبان، تخم شوید، سیاه دانه، تخم کاسنى، تخم کرفس‏ داروها را باهم مخلوط و هر روز مانند چاى دم کرده میل کنند، یا آنها را کوبیده و مانند قاووت با شکر مخلوط کرده هر روز یک قاشق مرباخورى تا غذاخورى آن را میل کنند.

مالکیت معنوی مجله سلامت پلاس (healthplusmag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

براى بزرگ کردن سینه دختران نسخه‏ هاى مفیدی هستند.

Image