کوچک کردن و سفت کردن سینه ها

زیبایی و تناسب اندام

کوچک کردن و سفت کردن سینه ها در طب سنتی
دخترانى که مى‏ خواهند سینه‏ هاى آنان خوش‏ ریخت و برآمده و سربالا باشد مى‏ توانند از ضماد و پماد گیاهی زیر استفاده کنند:

ضماد کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:


گلنار فارسى، اقاقیا، سماق، برگ مورد، پوست انار، کندر جهت تهیه ضماد کوچک کردن و سفت کردن سینه ها از هرکدام ۵۰ گرم

داروها را بکوبید و نرم کنید و چند شب روى سینه‏ ها ضماد کنید. اگر مى‏ خواهید نرم شود با سفیده تخم ‏مرغ مخلوط و ضماد کنید و روزها از همان داروها به صورت کرم استفاده کنید

کرم گیاهی کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:
همان داروها بالا را با عرق مرزه یا آویشن یا برگ مورد یا افسنتین یا نعناع یا پونه هرکدام که مایل بودید بجوشانید تا عرق‏ها به نیمه برسد صاف کنید و با روغن کنجد و موم عسل روى شعله ملایم بجوشانید تا فقط روغن بماند از آتش بردارید و در حال سرد شدن مرتب برهم زنید تا به صورت مرهم منعقد شود. هر روز روى سینه‏ ها بمالید.


نسخه‏ هاى گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:
پوست خشخاش، ۳ گرم، شوکران ۶ گرم، سفیداب قلع ۱۰ گرم، گل ارمنى شسته ۱۰ گرم، اقاقیا ۱۰ گرم، عدس ۲۰ گرم.
داروها را بکوبید و با سرکه خمیر کرده روى سینه ‏ها ضماد کنید و ببندید و تا ۲۴ ساعت باز نکنید و هر ماه ۳ بار این کار را تکرار کنید. مى‏ توانید مازو را هم به داروهاى فوق بیافزایید. (استفاده از مازو باعث تولید رنگ بنفش خواهد شد. که پس از چند روز برطرف مى ‏گردد.)

نسخه گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:
زاج نرم را ساییده و در روغن گاو حل کرده و ضماد کنند و هر روز تکرار نمایند. سینه های کوچک میکند

نسخه گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:
صدف سوخته، آرد جو و سرکه باهم ضماد شود.
صدف را خوب بسوزانید و خاکستر آنرا با آرد جو مخلوط کرده و کمی سرکه به آن اضافه نموده و به صورت خمیر روی سینه ریخته و چند ساعت بعد بشورید
این روزی ۲ ساعت انجام دهید

نسخه گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:
اقاقیا و صمغ عربى را هر شب تا صبح ضماد کنند.

نسخه گیاهی دیگر جهت کوچک کردن و سفت کردن سینه ها:
مصطکى، مازو و کندر را نرم کوبیده و با سرکه مخلوط کرده ضماد نمایند، همان داروها را با سرکه پخته و هنگام مصرف با سفیده تخم‏ مرغ ضماد کنند.

نسخه گیاهی که مانع بزرگ شدن سینه ها گردد:
اگر بذر البنج را کوبیده و نرم کرده و روى سینه‏ ها ضماد کنند و تکرار نمایند مانع بزرگ شدن سینه ها مى‏ شود.
خاک معمولى را با عسل ممزوج کرده بر سینه‏ ها ببندند. یا خاک معمولى را با تریاک و نان خیس شده و عسل قاطى کرده ضماد کنند.

کوچک نگه داشتن پستان‏
براى اینکه پستان‏ها رشد بیشترى نکند و بزرگ‏تر نشود آنها را به‏طور دائم در سینه ‏بند (کرست- سوتین) در شبانه‏ روز نگه دارید. و کندر، پوست صدف خشک شده و جو را مخلوط کنید و نرم بسایید. با سرکه مخلوط کنید و شب‏ها بر پستان بمالید و بخوابید.

شب‏ها آب زیره ‏ى کرمانى را روى پستان مالش دهید بعد یک قطعه پارچه ‏ى نخى را در سرکه فرو کنید و به صورت مرطوب روى آن بگذارید و بخوابید.
هفته ‏اى یک شب- موقع خواب- ۲۰ مثقال خاک رس و ۲ مثقال شوکران را بکوبید و با سرکه مخلوط و خمیر کنید و روى پستان قرار دهید و هر روز چند مرتبه دستمالى را در آب سرد فرو برده و روى پستان قرار دهید.

کوچک کردن سینه ها
براى کوچک کردن پستان‏ها شب‏ها هنگام خوابیدن ژل لاغرى را روى پستان مالش دهید و بعد یک قطعه پلاستیک یا نایلون را روى آن پهن کرده و سینه ‏بند (کرست- سوتین) کوچکى که پستان را محکم نگه دارد را روى آن ببندید و از خوردن کاهو و رازیانه پرهیز کنید

دستورات زیر براى سفت شدن و کوچک ماندن پستان‏ها
پوست خشخاش‏
یا کوکنار صحرایى ۵/ ۲ گرم‏
شوکران ۵ گرم‏
سفیداب قلع ۱۰ گرم‏
گل سرشوى ۱۰ گرم‏
اقاقیا ۱۰ گرم‏
عدس ۲۰ گرم‏
همه را نرم کوبیده با آب بارهنگ خمیر کرده ضماد نمایند.
این عمل را چندین روز بایستى ادامه داده و سینه‏ ها را با سینه ‏بند بسته دارند تا به تدریج کوچک شوند.
یا زیره ۱۵ گرم نرم کوبیده با آب و سرکه به مدت سه روز ضماد کنند. بایستى توجه نمود که ضماد مرتبا در ۲۴ ساعت روى سینه ‏ها قرار داشته باشد، این عمل را در هر ماه سه بار هر دفعه سه روز تکرار شود

کوچک کردن و سفت کردن سینه ها
گیاه هان دارویی کوچک و سفت کننده سینه

مالکیت معنوی مجله سلامت پلاس (healthplusmag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

نسخه های گیاهی که مانع بزرگ شدن سینه ها می شوند.

Image