تقویت و رشد استخوان در طب سنتی

طب سنتی و اسلامی

تقویت و رشد استخوان در طب سنتی

قطعی رشد قد در سنین رشد، پیشگیری و درمان پوکی استخوان، درمان درد های استخوان و همچنین برای پیشگیری و درمان شکستن ناخن ها، درمان کمبود کلسیم، درمان کمر درد و دیسک کمر، درمان ساییدگی استخوان، درمان نرمی استخوان، درمان درد و آرتروز گردن و … توصیه می گردد. داروی استخوان ساز طب اسلامی یا طوق به عنوان داروی شاخص جهت رشد و ترمیم استخوان ها و تقویت استخوان هایی که زیاد می شکنند، درمان و پیشگیری از پوکی استخوان، درمان درد های استخوانی و افزایش دهنده قطعی قد در سنین رشد است. ترکیب اصلی این دارو از هسته سنجد، پودر باقالی، برگ چغندر، سیاهدانه و عسل تشکیل می شود.

دارو استخوان ساز یا طوق یا همان (غبیرا) از داروهای گیاهی طب اسلامی است که برای تقویت و رشد استخوان و مفاصل، افزایش قطعی رشد قد در سنین رشد، پیشگیری و درمان پوکی استخوان، درمان درد های استخوان به کار می رود .

  همچنین برای پیشگیری و درمان شکستن ناخن ها، درمان کمبود کلسیم، درمان کمر درد و دیسک کمر، درمان ساییدگی استخوان، درمان نرمی استخوان، درمان درد و آرتروز گردن  و … توصیه می گردد.

داروی استخوان ساز طب اسلامی یا طوق به عنوان داروی شاخص جهت رشد و ترمیم استخوان ها و تقویت استخوان هایی که زیاد می شکنند، رمان و پیشگیری از پوکی استخوان، درمان درد های استخوانی و افزایش دهنده قطعی قد در سنین رشد است.

  

تقویت و رشد استخوان در طب سنتی
داروی استخوان ساز طب اسلامی یا طوق به عنوان داروی شاخص جهت رشد و ترمیم استخوان ها و تقویت استخوان هایی که زیاد می شکنند، رمان و پیشگیری از پوکی استخوان، درمان درد های استخوانی و افزایش دهنده قطعی قد در سنین رشد است.

مالکیت معنوی مجله سلامت پلاس (healthplusmag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

داروی استخوان ساز طب اسلامی یا طوق به عنوان داروی شاخص جهت رشد و ترمیم استخوان ها و تقویت استخوان هایی که زیاد می شکنند

Image